BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı


Derse giriş için aşağıda yer alan Açılan Dersler'den 

"Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı" na tıklayınız!.


Öğrenciler için sistem kullanım klavuzu.


Amaç

Hacettepe Üniversitesi ECDL projesi ile uzaktan eğitimin avantajlarından yararlanarak uluslararası bir öğretim programının yürürlüğe sokulması ve öğrencilere bilgisayar yetkinliği kazandırılması, ayrıca öğrencilerin ECDL sertifikası almak için yapılan değerlendirmelere hazırlanması amaçlanmaktadır.

BEB 650 Dersi Kimler İçin ?

Hacettepe Üniversitesi Senatosunun aldığı bir karar ile (Aralık 2010), BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (0 2 1) isimli dersin birinci sınıflarda internet tabanlı olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ders, ortak zorunlu dersler kapsamında olduğu için öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan toplam krediyi etkilemeyecektir. Fakat dersin kredisi olduğu için harf notu verilecek ve aldığı not transkriptindeki başarı ortalamasına yansıyacaktır. 

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde ECDL konuları uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Bu ders üniversitemizin bazı fakültelerine Güz döneminde, bazı fakültelerine ise Bahar Döneminde sunulmaktadır.


İçerik

  • Bilgi Teknolojilerinin kavramları
  • Bilgisayar kullanımı ve dosyaları yönetimi
  • Kelime işleme
  • Elektronik tablolar
  • Veri tabanı
  • Sunum 
  • İnternet ve iletişim